Zaken doen met BKF

De kranen

Het kranenpark bevat 35 stuks mobiele hijskranen. De capaciteit van de kranen varieert van 35 ton tot en met 220 ton. Het totale kranenpark bestaat uit autokranen, auto/terreinkranen, mobiele loopkattorenkranen, ruwterreinkranen, rupskranen, compactkranen en verreikers.
Al onze kranen voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in Arbo-informatieblad AI-17 “Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen” van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en worden jaarlijks door een onafhankelijke keuringsinstantie gekeurd. De kranen zijn tevens voorzien van een geldig veiligheidscertificaat en/of een CE-markering.

Verzekering

Naast onze normale WA-verzekering, dekking € 3.400.000,– is bij ons de te hijsen last verzekerd tot een waarde van € 250.000,–, eigen risico opdrachtgever is € 1.000,– per geval. Indien de waarde van de te hijsen last hoger is dan genoemd bedrag is op uw verzoek hogere dekking tegen meerprijs mogelijk. Ook is het mogelijk gevolgschade te verzekeren die kan ontstaan t.g.v. schade aan de hijslast. Verzekerd tot een waarde van € 200.000,– als maximum verzekerd premier risque bedrag. Hogere dekking is op aanvraag, tegen meerprijs, mogelijk.

Werkterrein

Wij gaan ervan uit dat de terreinen van de werkzaamheden voor de kranen bereikbaar en berijdbaar zijn, en bestand tegen de optredende stempeldrukken. Indien nodig kunnen rijplatenbanen door ons verzorgd worden.

Algemene Voorwaarden

Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de:

  • Algemene voorwaarden zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. Deze voorwaarden worden gehanteerd en zijn gedeponeerd als Algemene Voorwaarden van B.V. Kraanbedrijf BKF.
    KvK 01081817.
  • Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.
  • Wet Wegvervoer Goederen (mei 2009)

Met betrekking tot genoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

BKF: kraanverhuur en transport in Noord- en Midden Nederland

BKF verricht hijswerk voor bedrijven, overheden, instellingen en particulieren. Met ons uitgebreide kranenpark, verdeeld over 4 vestigingen, zijn wij dag en nacht inzetbaar. U heeft de beschikking over auto/terreinkranen, mobiele loopkattorenkranen en verreikers. Tevens staan diverse transportcombinaties en een DAF-bakwagen voor u klaar. De vestigingen zijn gelijkmatig verspreid over Noord- en Midden Nederland, dus de gewenste kraan is altijd dichtbij. Samenwerken? Neem vrijblijvend contact op!
© 2020 B.V. Kraanbedrijf BKF. Alle rechten voorbehouden.
Website door junction